Marina Gržinić


je profesorica na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju in dela kot raziskovalka na Inštitutu za Filozofijo  ZRC SAZU, Ljubljana.
-
is professor at the Academy of Fine Arts in Vienna and researcher at the Institute of Philosophy ZRC SAZU in Ljubljana.

transform/documents

· Do you want to be protected?


transform/transversal documents

· Euro-Slovenian Necrocapitalism
· Evropsko-slovenski nekrokapitalizem
· Euro-Slowenischer Nekro-Kapitalismus


all documents

biography on eipcp.net