Federico Geller

transform/documents

· Bifo in Buenos Aires: An exercise in Recombination
· Bifo en Buenos Aires: un ejercicio de recombinación

· Notes on Paolo Virno in Buenos Aires
· Notas sobre Paolo Virno en Buenos Aires


all documents

biography on eipcp.net